Archive for the ‘Uncategorized’ Category.

Albanian Language School 2015

Organizata jo-fitimprurëse “Albanian American Heritage Center” (AAHC), është e dedikuar në zhvillimin dhe ruajtjen e identitetit kombëtar përmes mësimit të gjuhës, kulturës së origjinës si dhe njohja me trashëgiminë dhe thesarin kulturor, natyror dhe historik kombëtar. Jemi krenarë të njoftojmë vazhdimin e shkolles Shqipe edhe ketë vit me 4 Tetor. Ky do të jetë viti I […]

Events

We are dedicated to bringing you events that promote our Albanian heritage & culture. We welcome all our community to participate in & enjoy these activities.

Scholarship

Sign up below to download the 2016 Soaring Eagle Scholarship Application. Deadline is January 31, 2016.